ul. Staromiejska 48; 64-920 Piła

tel. kom. (+48) 607 554 343

tel. (067) 353 23 64;  (067) 353 23 67

email: pilaluteranie@op.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pile

Dnia 08. października 2006, Zgromadzenie Parafialne PEA w Pile podjęło uchwałę w sprawie budowy kościoła parafialnego w Pile

 

Dnia 04. grudnia 2006 pismem do Konsystorza, Rada Diecezjalna pozytywnie zaopiniowała uchwałę Zgromadzenia Parafialnego,

 

Dnia 05. stycznia 2007 Konsystorz podjął uchwałę zatwierdzającą budowę kościoła parafialnego w Pile,

 

Dnia 29 lipca 2007, Zgromadzenie Parafialne PEA w Pile podjęło uchwałę w sprawie nazwy kościoła parafialnego w Pile.  Zdecydowaną większością głosów ustalono, iż kościół będzie miał nazwę „ap. Jana” – tak jak kościół, który stał przy obecnej plebani parafii przed wojną.

 

Dnia 31. października 2007 -  Starosta Pilski wydał decyzję nr 1143, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę.

 

Projekt budowlany wykonała Firma Kwadrat z Piły, która została wybrana w przetargu na wykonanie projektu.

 

STRONA GŁÓWNA

 

BUDOWA KOŚCIOŁA

 

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

 

CHÓR PARAFIALNY

 

PIEŚNI KOŚCIELNE

 

KAPELAN EDW

 

ZESPÓŁ PARAFIALNY

 

KONTAKT

PARAFIA  EWANGELICKO-AUGSBURSKA W PILE