ul. Staromiejska 48; 64-920 Piła

tel. kom. (+48) 607 554 343

tel. (067) 353 23 64;  (067) 353 23 67

email: pilaluteranie@op.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pile

Chór ewangelicki im. Oskara Kolberga z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile, działa od marca 2013 roku i powstał z inicjatywy ks. Tomasz Woli, proboszcza Parafii.

Swój pierwszy występ opierający się głównie na kanonach chór zanotował podczas nabożeństwa konfirmacyjnego 24.05.2013 roku, w Kościele Ewangelicko-Augsburskim św. Jana w Pile. Pierwszy występ wyjazdowy miał miejsce w czerwcu 2013r., w Kościele św. Trójcy w Gorzowie Wielkopolskim, z okazji 50 - lecia poświęcenia miejscowej świątyni.

W 2014 roku Chór ewangelicki im. Oskara Kolberga, po raz pierwszy wystąpił na Diecezjalnym Zjeździe Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej w Sopocie oraz I Ekumenicznym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Pile.

W 2015 roku zadebiutował III Ekumenicznym Przeglądzie Pieśni Wielkanocnej w Bydgoszczy, a już rok później wystąpił na Spotkaniu Chrześcijan Europy Środkowowschodniej w Budapeszcie na Węgrzech.

Koncertował min. w Kaliszu, Lipnie, Toruniu czy Bydgoszczy.

Chór regularnie występuje podczas uroczystości kościelnych, ekumenicznych i diecezjalnych a także festiwali i przeglądów.

W repertuarze chóru są zarówno pieśni starokościelne, jak i gospel, muzyki klasycznej jaki rozrywkowej, pieśni łacińskiej

jaki w języku angielskim.

Pierwszy dyrygentem chóru był Waldemar Ratajczyk, a od września 2016 dyrygentem chóru jest Natalia Karolak.

LISTA CHÓRZYSTÓW

Lista chórzystów z Chóru Ekumenicznego z PEA w Pile

Soprany:

1. Kowalska Magdalena

2. Trzyna Miłosława

3. Kozak Halina

4. Poklękowska Renata

5. Kowalska-Adamiak Ediet

Alty:

1. Wola Bożena

2. Szymańska Justyna

3. Węglarczyka Izabela

4. Aleksandra Olejnik

Tenory

1. Adamiak Eugeniusz

2. Tomczyk Rafał

Basy

1. Wola Tomasz

2. Kędzior Zbyszek

3. Polzin Marek

4. Klimek Adelhard

5. Tollas Krystyna

Dyrygent: Natalia Karolak

 

STRONA GŁÓWNA

 

BUDOWA KOŚCIOŁA

 

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

 

CHÓR PARAFIALNY

 

PIEŚNI KOŚCIELNE

 

KAPELAN EDW

 

ZESPÓŁ PARAFIALNY

 

KONTAKT

PARAFIA  EWANGELICKO-AUGSBURSKA W PILE