„Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru, dla zbudowania”

Rz. 15,2

Czasy, w których żyjemy, dają nam do dyspozycji wiele możliwości, by głosić Dobrą Nowinę o Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Wśród przekazu znajduje się także Internet. Na naszej stronie znajdą Państwo nie tylko historię Ewangelicyzmu pilskiego, ale także aktualne wydarzenia, linki do najważniejszych stron Kościoła Luterańskiego, oraz rozważania.

 

?

Nabożeństwa

Jak zostać ewangelikiem?

Kontakt

Aktualności

O parafii

Parafia ewangelicko-augsburska w Pile w obecnym kształcie należy do najmłodszych placówek kościelnych w kraju. Nie oznacza to jednak, że protestantyzm nie jest głęboko zakorzeniony w tradycji największego miasta północnej Wielkopolski. Początki pilskiego ewangelicyzmu sięgają dwudziestolecia 1566-1586, gdy tutejszy starosta i wojewoda poznański Łukasz Górka, jeden z czołowych protektorów Reformacji w regionie, przekazał współwyznawcom miejscowy kościół parafialny.

Niestety, niewiele o tym okresie wiadomo, natomiast można przypuszczać, że pierwsi pilscy ewangelicy byli Polakami, bowiem Niemców nie było tu wielu. Później protestanci w mieście znaleźli się w głębokiej defensywie, za to dostrzegalna była ich obecność w okolicznych wsiach. Byli to napływowi osadnicy narodowości niemieckiej.

Marcin Luter

Marcin Luter (niem. Martin Luther, ur. 10 listopada 1483 r. w Eisleben, zm. 18 lutego 1546 r. tamże) – niemiecki reformator religijny, teolog i inicjator reformacji, mnich augustiański, doktor teologii, współtwórca luteranizmu. Autor 95 tez potępiających praktykę sprzedaży odpustów, w których odrzucał możliwość kupienia łaski Bożej.

Pomimo że nie brał czynnego udziału w wystąpieniach religijnych i społeczno-politycznych, a jedynie pisał polemiki i katechezy, skupił wokół swojej idei całą opozycję Kościoła katolickiego. Przełożył Biblię na język niemiecki (zob. Biblia Lutra), był autorem Postylli Domowej, Małego i Dużego katechizmu, Artykułów szmalkaldzkich oraz wielu pieśni kościelnych, w tym ewangelickiego hymnu: Warownym grodem jest nasz Bóg.

Podstawę jego nauki stanowią hasła: sola scriptura – jedynie Pismo, sola fide – jedynie wiara, sola gratia – jedynie łaska, solus Christus – jedynie Chrystus, solum Verbum – jedynie Słowo[3].

Marcin Luter

Historia Ewangelików na ziemiach północnej Wielkopolski

Parafia ewangelicko-augsburska w Pile w obecnym kształcie należy do najmłodszych placówek kościelnych w kraju. Nie oznacza to jednak, że protestantyzm nie jest głęboko zakorzeniony w tradycji największego miasta północnej Wielkopolski. Początki pilskiego ewangelicyzmu sięgają dwudziestolecia 1566-1586, gdy tutejszy starosta i wojewoda poznański Łukasz Górka, jeden z czołowych protektorów Reformacji w regionie, przekazał współwyznawcom miejscowy kościół parafialny . Niestety, niewiele o tym okresie wiadomo, natomiast można przypuszczać, że pierwsi pilscy ewangelicy byli Polakami, bowiem Niemców nie było tu wielu. Później protestanci w mieście znaleźli się w głębokiej defensywie, za to dostrzegalna była ich obecność w okolicznych wsiach. Byli to napływowi osadnicy narodowości niemieckiej.

Kazania

Kazanie jest jednym z centralnych elementów nabożeństwa ewangelickiego. To forma wypowiedzi, czasem określana jako zwiastowanie, oparta głównie na wybranym fragmencie biblijnym ze Starego lub Nowego Testamentu. Zazwyczaj trwa kilkanaście lub kilkadziesiąt minut, podczas których poruszane są różnorodne tematy wynikające z Słowa Bożego i tematu dnia, przeważnie niedzieli. Zarówno kazanie, jak i refleksja nad Słowem Bożym, często wykorzystywane na różnych spotkaniach, pomagają odkrywać to, co dzieje się w naszych relacjach z innymi i z Bogiem, a także poznać Biblię, nauczanie Kościoła i zastosować je w codziennym życiu.

Kultura i sztuka w Parafii

Ekologia i my

Diakonia

Jak zostać ewangelikiem?

Nasze aktywności parafialne